Perruqueria

Un bon tractament capillar és imatge i salut.

  • Tall a màquina
  • Tall a tisora
  • Tall especialitzat de races
  • Bany desparasitari
  • Bany de tractament
  • Stripping
  • Banyar
  • Retocar
  • Ungles
  • Hores concertades amb flexibilitat d'horari